Zetten en Drukken in de 18de eeuw

door David Waardenaar met inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen

uitg Joh. Enschede en zonen, Haarlem, 1986

ISBN 90 70024 23 3

€10,– geschiedenis

voor verdere info … boekenkast@nieuw-elan.org