Westerse bindtechnieken

van Middeleeuwen tot heden

door Peter Goddijn

uitg De Buitenkant, Amsterdam 2001

ISBN 90 76452 63 6

€ 12,–

voor verdere info boekenkast@nieuw-elan.org