mm didot pica en inch

omrekeningstabellen voor de grafische bedrijfstak ….lood

door A. Stork

uitg Stadsdrukkerij Amsterdam, 1980

ISBN 90 6255 050 9

€ 1,–

voor verdere info … boekenkast@nieuw-elan.org