De Plezierfactor

Nut en genot van het boekenschrift

door Felix Eijgenraam

uitg Aramith Uitgevers, 1990, Zeist

ISBN 90 6834 089 1

€ 4,–

voor verdere info … boekenkast@nieuw-elan.org